ติดต่อเรา : 080 064 7515, 089 070 2010 [email protected]
สวนโกโก้ของเรา

สวนโกโก้ของเรา

สวนโกโก้ของเรา – Our Cacao Plantation เราตั้งใจจะสร้างสังคมที่แข็งแรงร่วมกับและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรที่ปลูกโกโก้ ด้วยการสร้างคอมมิวนิตี้ของเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ในบ้านเรา จากการเสาะหาและคัดเลือกโกโก้แท้ร่วมกับมือของผู้ปลูกที่ทำการเกษตรแบบยั่งยืนทั่วประเทศไทย...