Display

สวนโกโก้ของเรา

สวนโกโก้ของเรา - Our Cacao Plantation เราตั้งใจจะสร้างสังคมที่แข็งแรงร่วมกับและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรที่ปลูกโกโก้ ด้วยการสร้างคอมมิวนิตี้ของเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ในบ้านเรา จากการเสาะหาและคัดเลือกโกโก้แท้ร่วมกับมือของผู้ปลูกที่ทำการเกษตรแบบยั่งยืนทั่วประเทศไทย...