เรียนทำช็อกโกแลตกับ Chocolasia

คุณสามารถตรวจสอบเวลาเรียนที่ว่างอยู่ได้เลยที่นี่ พร้อมกรอกแบบฟอร์มเพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้า

Chocolate Courses

Chocolasia เริ่มจัดคอร์สเรียนเกี่ยวกับการทำช็อกโกแลตมาตั้งแต่ปี 2015 เราให้ความสำคัญในพัฒนาองค์ความรู้เรื่องโกโก้ภายในประเทศไทยเป็นอันดับแรก เนื่องจากเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาร่วมกันทั้งระบบ เราจึงเลือกสอนวิชาเฉพาะทาง ในส่วนของ Chocolate Maker เป็นหลัก ซึ่งเป็นวิชาที่หาเรียนได้ยากทั้งในไทยและต่างประเทศ เนื่องจากองค์ความรู้เหล่านี้ ถูกเก็บเป็นความลับในอุตสหกรรมช็อกโกแลตทั่วโลกมาอย่างยาวนานหลาย 100 ปี

เพื่อให้คนที่สนใจสามารถนำความรู้ไปใช้งานได้จริง เราจึงทำงานวิจัยร่วมกันกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ถูกต้องและพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ในทุกๆขั้นตอน ทุกคอร์สของเราจะสอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโกโก้ที่มีประสบการณ์ตรงจากการทำงานจริงทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเราจะมีคอร์สให้เลือกเรียนหลายรูปแบบตามความสนใจของนักเรียนแต่ละคน

หลักสูตรที่เปิดสอน

 1. Basic Bean-to-bar Chocolate Workshop 1 Day ราคา 4700 บาท
 2. Advance Bean-to-bar Chocolate Workshop 2 Day  ราคา 11,500 บาท
 3. Cacao Quality Evaluation Techniques 1 Day ราคา 6900 บาท
 4. Specialty Cacao Brewing Class 2 hours (Online) 3500 บาท
  (ราคาต่อ 1 ท่าน ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมอีก)

การลงทะเบียนเรียน

 1. โทรสอบถามได้ที่ 080 064 7515
 2. ลงทะเบียนเรียนผ่านหน้าเว็บ กดลงทะเบียนเรียน แล้วเลือกวันเวลาที่ต้องการสมัคร
 3. Line Official : @chocolasia
 4. Facebook Chocolasia
 5. Email : [email protected]

คอร์สเรียน Basic Bean-to-bar Chocolate Workshop ทำช็อกโกแลตแบบบีนทูบาร์

1 DAY

เวลาเรียน 12:30 น. – 16:30 น.

CHAPTER 1  – FARM TO BAR CHOCOLATE

เรียนรู้ภาพรวมของธุรกิจช็อกโกแลตทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อให้คุณเข้าใจกลไกของตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศ

 • CHOCOLATE INDUSTRIES ความแตกต่างระหว่างช็อกโกแลต ในอุตสาหกรรมกับช็อกโกแลต Bean-To-Bar
 • HISTORY OF CACAO ความเป็นมาของช็อกโกแลต ที่มาและจุดเริ่มต้น
 • THAI CHOCOLATE MARKET ตลาดช็อกโกแลตในประเทศไทย
 • TASTE NOTES การจำแนกรสชาติและกลิ่นของช็อกโกแลต

CHAPTER 2 – PLANTATIONS

วิธีเบื้องต้นในกระบวนการหมักโกโก้ เข้าใจสายพันธุ์โกโก้ วิธีปลูกและวิธีการดูแลเบื้องต้น รวมไปถึงลักษณะของพันธุ์โกโก้ประเทศไทย

 • CACAO PLANTATIONS วิธีการปลูกและการดูแลเบื้องต้น
 • CACAO SPECIES สายพันธุ์หลักของโกโก้ และลักษณะเบื้องต้น
 • THAI SPECIES โกโก้สายพันธุ์ไทย
 • FERMENTATION การหมัก ตากแห้ง เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดี

CHAPTER 3 – INGREDIENTS

ทำความเข้าใจส่วนผสมพื้นฐานในการ ผลิตและแปรรูปช็อกโกแลต ความหมายของการตั้งชื่อช็อกโกแลต วิธีการแบ่งหมวดหมู่ช็อกโกแลต

 • BASIC INGREDIENTS ส่วนผสมของ Dark Chocolate, White Chocolate และ Milk Chocolate
 • DEFINITIONS ความหมาย และการใช้งานของคำบอกประเภท

CHAPTER 4 – CACAO PROCESSING

เรียนรู้วิธีการทำช็อกโกแลตแบบ Bean To Bar ตั้งแต่ต้นจนจบ

 • CLEANING คัดแยกคุณภาพ เลือกเมล็ดดีเสียและจำแนกประเภท
 • MOISTURE CONTROL ตรวจสอบหาค่าความชื้นเพื่อซื้อขาย
 • QUALITY CONTROL การควบคุมคุณภาพแนะการเก็บรักษา
 • ROASTING การคั่วเมล็ดโกโก้ให้ได้กลิ่นรสที่ดี
 • PREGRINDING การบดเพื่อการเตรียมการ
 • REFINING การแปรรูปโกโก้เป็นช็อกโกแลต
 • TEMPERING การขึ้นรูปช็อกโกแลตอย่างถูกวิธี

คอร์สเรียน Advance Bean-to-bar Chocolate Workshop ทำช็อกโกแลตแบบบีนทูบาร์

2 DAYS

วันแรก ช่วงเช้า 10:00 น. -12:00 น.

CHAPTER 1  – BEAN-TO-BAR CHOCOLATE TECHNIQUE

เรียนรู้เรื่องส่วนผสมและวิธีการขึ้นรูปช็อกโกแลตชนิดต่างๆในเชิงลึก

 • การแบ่งประเภทเมล็ดโกโก้ และคัดแยกคุณภาพเมล็ดโกโก้ก่อนการผลิต
 • CHOCOLATE INGREDIENTS TASTING การชิมเพื่อเลือกวัตถุดิบสำหรับผสมในช็อกโกแลต
 • TASTE NOTES AND FLAVOR WHEEL การชิมรสชาติและแบ่งประเภทของกลิ่นรส
 • CHOCOLATE COMPONENT องค์ประกอบของช็อกโกแลตและการแบ่งประเภท

CHAPTER 2 – SCIENCES OF CHOCOLATE

ทำความเข้าใจเรื่องของโครงสร้างผลึกช็อกโกแลต วิธีการขึ้นรูปช็อกโกแลตให้ได้ช็อกโกแลตที่มีคุณภาพดีละลายที่อุณภูมิสูง

 • TEMPERING AND UNTEMPERING CHOCOLATE
 • CHOCOLATE CRYSTALLIZATION
 • CHOCOLATE BLOOM

วันแรก ช่วงบ่าย 13:00 น. – 16.30 น.

CHAPTER 3 – DARK MILK WHITE

ทดลองผสมส่วนผสมพื้นฐานในการผลิตช็อกโกแลต และส่วนผสมพิเศษในการผลิตช็อกโกแลตรสต่างๆที่มีความแตกต่างจากรสชาติปกติ

 • ทำช็อกโกแลตรสชาติหลัก Dark Chocolate, White Chocolate และ Milk Chocolate จากวัตถุดิบตั้งต้นทั้งหมด ไม่มีการนำมาละลายผสม
 • คัดแยก คั่ว บด ผสม ช็อกโกแลตรสชาติพิเศษต่างๆ
 • ชิมรสชาติและเก็บข้อมูลขณะที่ช็อกโกแลตอยู่ในเครื่อง
 • นำช็อกโกแลตส่วนนึงที่ผลิตออกมาเข้าโมลเพื่อแช่เย็น

CHAPTER 4 – CHOCOLATE TASTING

เรียนรู้วิธีในการจับรสชาติช็อกโกแลต กลิ่นของช็อกโกแลต

 • การใช้งาน FLAVOR WHEEL ในการชิมช็อกโกแลต และการประยุกต์ใช้กับการผลิตช็อกโกแลตจริงๆที่เกิดขึ้นหน้างาน
 • การประเมิณคุณภาพและแบ่งประเภทของช็อกโกแลตด้วยรสชาติ

DAY 2
วันที่สอง ช่วงเช้า  10:00 น. -12:00 น.

CHAPTER 5  – TEMPERING

เรียนรู้เรื่องการทำ TEMPERING จากเชฟมืออาชีพและเทคนิคในการทำ TEMPERING  ด้วยตัวเอง

 • การเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับทำ TEMPERING
 • เทคนิคในการทำ TEMPERING รูปแบบต่างๆ
 • วิธีการ UNMOLDING และทำละลาย
 • การทำ SEEDING การเตรียม SEEDING

CHAPTER 6  – TEMP! IT YOURSELF

ลงมือทำการ TEMPERING ช็อกโกแลตรสชาติต่างๆที่ได้ทำไว้ เพื่อเปรียบเทียบข้อแตกต่างที่เกิดขึ้น

 • ทำการ TEMPERING ด้วยตนเอง
 • เทลงโมลช็อกโกแลต
 • นำช็อกโกแลตแช่เย็น สั่งเกตความเปลี่ยนแปลง

วันที่สอง ช่วงบ่าย 13:00 น. – 16.30 น.

CHAPTER 7 – BON BON

ทดลองทำช็อกโกแลตแบบมีไส้รสต่างๆ จากช็อกโกแลตที่เราได้ทำมา

 • การเตรียมไส้และเลือกรสชาติของช็อกโกแลต
 • การเลือกโมลและการสอดไส้
 • สูตรและส่วนผสมช็อกโกแลตยัดไส้ในรูปแบบต่างๆ
 • การขึ้นรูปและการแช่แข็งเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดี

CHAPTER 8 – WE’RE CHOCOLATE MAKERS

UNMOLD ช็อกโกแลตทุกตัวออกจากโมลให้ครบ ทำการตกแต่งและบรรจุลงแพ๊คเกจ และทำการชิมเพื่อสรุปผลลัพท์ที่ได้

Cacao Quality Evaluation Techniques

1 DAY

Cacao Quality Evaluation Techniques คือคอร์สเรียนเกี่ยวกับการคัดแยกคุณภาพเมล็ดโกโก้เพื่อการซื้อขายและการจำแนกรสชาติโกโก้ในเชิงลึก เพื่อทำการหาเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโกโก้ในแต่ละแหล่งปลูก หลักสูตรของเราให้ความสำคัญกับการสอนตามหลักมาตรฐานสากลที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในประเทศไทย โดยเราจะมีการเปรียบเทียบมาตรฐานทั้งอเมริกา ยุโรป และไทย เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจภาพรวมอย่างแท้จริง

เวลาเรียน 10:00 น. – 16:30 น.

Course Description

 • ประวัติและที่มาของโกโก้เบื้องต้น
 • เรียนรู้เรื่องกลิ่นที่เกิดขึ้นเองจากโกโก้ธรรมชาติ
 • จำแนกประเภทและระดับของรสชาติโกโก้ในมิติต่างๆ
 • ทำการเปรียบเทียบกลิ่นสังเคราะห์และกลิ่นธรรมชาติที่อยู่ในโกโก้
 • การชิมเพื่อแบ่งเกรดโกโก้ในอุตสหกรรมและในโลกของคาร์ฟช็อกโกแลต
 • การชิม Texture ของช็อกโกแลตที่แตกต่างกันไป

กิจกรรมที่เกิดขึ้น

 • Calibration Exercise
 • Sensory Analysis Technique
 • Cacao Cut Test
 • Chocolate Testing
2021-12-22T11:48:49+07:00

เวิร์คช็อปช็อกโกแลตบีนทูบาร์ (Bean to Bar Chocolate Workshop)

เวิร์คช็อปช็อกโกแลตบีนทูบาร์ที่จะพาคุณเจาะลึกกระบวนการทำช็อกโกแลตจากเมล็ดโกโก้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นอย่างละเอียด ได้ทั้งความรู้และได้ลงมือปฏิบัติจริง

2020-12-18T12:40:14+07:00

เวิร์คช็อปวัตถุดิบสำหรับผลิตช็อกโกแลต

คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตช็อกโกแลตและสูตรการผลิตช็อกโกแลตในเชิงลึก รวมถึงได้ทำความเข้าใจสิ่งที่ปรากฎอยู่บนฉลากผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตต่างๆ

2020-12-18T12:47:26+07:00

เวิร์คช็อปสอนการหมักเมล็ดโกโก้

มาเรียนรู้กระบวนการหมักเมล็ดโกโก้ซึ่งนับเป็นขั้นตอนสำคัญหลังการเก็บเกี่ยวที่จะส่งผลให้เมล็ดโกโก้มีรสชาติและกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ ได้เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสำหรับช็อกโกแลต

ติดตาม โปรโมชั่นเด็ด! และกิจกรรมดีๆจาก Chocolasia

Call Us : 080 064 7515