ข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตร เกี่ยวกับการวิจัยพันธุ์โกโก้