• โกโก้พันธุ์ชุมพร
  • เราคัดโกโก้เฉพาะ ที่อายุมากกว่า อายุ 3 เดือนขึ้นไปเท่านั้น
  • ต้นโกโก้สามารถปลูกได้ในสภาพอากาศประเทศไทย มีการทดลองปลูกแล้วทั่วประเทศ

“ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวน และอายุของต้นโกโก้”