ติดต่อเรา : 080 064 7515, 089 070 2010 support@chocolasia.com

Products From Cacao

เรามีวัตถุดิบ, อุปกรณ์ และ เครื่องวัด สำหรับการทำช็อกโกแลตจากเมล็ดโกโก้แบบครบวงจร เราให้ความสำคัญกับการผลิตช็อกโกแลตจากธรรมชาติ เพื่อคุณภาพและเพื่อความยั่งยืนของชาวสวนผู้ปลูกโกโก้ในประเทศไทย

COCOA POWDER

COCOA MASS

Chocolate Bar Mold-2

Chocolate Maker CA-1.5

Tempering Machine

POWDER GRINDER

COCOA BUTTER

SPREAD

Chocolate Bar Mold-3

Chocolate Maker CA-2.0

Husking Machine H1

Heat Blower

Heat Blower

DRIED COCOA BEAN

COCOA BAR

Chocolate Bar Mold-4

Cocoa Roasting Machine

POWDER GRINDER

COCOA NIBS

Chocolate praline bonbon

Chocolate Bar Mold-1

Chocolate Bar Mold-5

CACAO TREES

Want to Make Things Like This?
Come Take a Class!

Bean to bar

workshop&SUNDAY BRUNCH

“Book Now”

นำช็อกโกแลตที่ทำได้จากเมล็ดโกโก้ ไปปรับใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ โดยคอร์สนี้จะสอนการผสมขึ้นรูปช็อกโกแลตให้ได้เข้าใจและสามารถนำไปต่อยอดได้จริง

View Details

Advance Cacao

“Coming Soon”

นำช็อกโกแลตที่ทำได้จากเมล็ดโกโก้ ไปปรับใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ โดยคอร์สนี้จะสอนการผสมขึ้นรูปช็อกโกแลตให้ได้เข้าใจและสามารถนำไปต่อยอดได้จริง

View Details

Chocolate
Pastry & Cafe

“Coming Soon”

เรียนวิธีการนำช็อกโกแลตไปประยุกต์ใช้เป็นเพสตรีและขนมต่างๆหลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงการวางแผนให้สามารถเก็บรักษาให้ได้คุณภาพดีก่อนเสิร์ฟ

View Details

Get In Touch

4 + 12 =

Address

69/27 อาคารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร

080-064-7515
089-070-2010
02-644-9001

Email Us

support@chocolasia.com