“About Us เกี่ยวกับเรา”

ช็อกโกเลเซีย Chocolasia เริ่มต้นในปี พ.ศ.2558 จากการที่คุณบอสส์ (บวร พฤกษาวัฒนชัย) มองเห็นว่าในประเทศไทยมีการปลูกโกโก้มาอย่างยาวนานมากกว่า 30 ปี อีกทั้งความต้องการบริโภคสินค้าประเภทโกโก้และช็อกโกแลตในไทยนั้นมีสูงมาก แต่สินค้าส่วนใหญ่กว่า 95% กลับกลายเป็นของที่นำเข้ามาจากต่างประเทศทั้ง ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ รวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่าง มาเลเซียและเวียดนาม

สิ่งที่น่าแปลกใจในเวลานั้นคือสวนโกโก้สวนใหญ่ในประเทศไทยกลับหาแหล่งขายผลผลิตไม่ได้ อันเป็นผลพวงมาจากการถอนทุนของบริษัทผู้ผลิตช็อกโกแลตรายใหญ่ของต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย ทำให้ผลผลิตโกโก้มีราคาตกต่ำและเกษตรกรผู้ปลูกพากันโค่นต้นโกโก้ทิ้งเพื่อปลูกพืชอื่นทดแทน เหตุการแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนวนเป็นวัฏจักรมานานหลายสิบปี ซึ่งวิธีที่จะแก้ปัญหานี้ให้ได้อย่างยั่งยืนนั่นคือคนไทยจำเป็นจะต้องมีเทคโนยีในการผลิตและแปรรูปโกโก้ด้วยตนเองในประเทศ

ทีมงานช็อกโกเลเซียเราจึงเริ่มต้นจากการศึกษาเทคโนโลยีในการแปรรูปจากผลโกโก้เป็นช็อกโกแลต อันเป็นที่มาของการทำช็อกโกแลตแบบ บีนทูบาร์ bean-to-bar chocolate ซึ่งเป็นการผลิตโกโก้ด้วยวิธีธรรมชาติที่ตลอดกระบวนการไม่มีสวนผสมของสารปรุงแต่งและเคมี อีกทั้งยังสามารถทำได้เองในครัวเรือนแบบ Small batch chocolate ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ไม่ยาก ก่อให้เกิดปรากฎการณ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพของโกโก้ที่ผลิตในไทยขึ้น เกษตรกรที่ผลิตช็อกโกแลตได้เองก็มีความภาคภูมิใจในการทำผลผลิตทางการเกษตรที่ดีมีคุณภาพมากขึ้น เพราะสามารถวัดผลได้ในทันที ทำให้การซื้อขายโกโก้ในประเทศไทยมีมาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเก่า

ในปี 2560 เราได้พัฒนาวิธีการแปรรูปโกโก้เป็นผงโกโก้และน้ำมันโกโก้ขึ้นเพื่อเพิ่มมิติในการผลิตโกโก้ให้มีความหลากหลายขึ้น และเริ่มทำงานร่วมกันกับทีมนักวิจัยและอาจารย์ผู้ชำนาญการทางด้านอาหารจากหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและพัฒนาวิธีการปลูกโกโก้ให้มีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น เพราะเราเชื่อว่าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญมากในการพัฒนาคุณภาพของโกโก้และช็อกโกแลตให้มีความยังยืน

เป็นที่มาของการสร้างโรงงานสำหรับผลิตช็อกโกแลตที่ได้มาตรฐานขึ้นมาที่ Chocolasia Factory ประชาชื่น ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องโกโก้ เพราะเราให้ความสำคัญเรื่องการจัดคอร์สเรียน Workshop ให้กับผู้ที่สนใจและให้ความรู้เกษตรกรผู้ปลูกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจเรื่องโกโก้มากขึ้น โดยหวังว่าซักวันหนึ่งเราจะสามารถสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันของคนที่มีความสนใจร่วมกัน เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างอิสระและก่อเกิดความร่วมมือกันในหลายฝ่ายอย่างแท้จริง

POPULAR COURSES

2021-12-22T11:48:49+07:00

เวิร์คช็อปช็อกโกแลตบีนทูบาร์ (Bean to Bar Chocolate Workshop)

เวิร์คช็อปช็อกโกแลตบีนทูบาร์ที่จะพาคุณเจาะลึกกระบวนการทำช็อกโกแลตจากเมล็ดโกโก้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นอย่างละเอียด ได้ทั้งความรู้และได้ลงมือปฏิบัติจริง

2020-12-18T12:40:14+07:00

เวิร์คช็อปวัตถุดิบสำหรับผลิตช็อกโกแลต

คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตช็อกโกแลตและสูตรการผลิตช็อกโกแลตในเชิงลึก รวมถึงได้ทำความเข้าใจสิ่งที่ปรากฎอยู่บนฉลากผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตต่างๆ

2020-12-18T12:47:26+07:00

เวิร์คช็อปสอนการหมักเมล็ดโกโก้

มาเรียนรู้กระบวนการหมักเมล็ดโกโก้ซึ่งนับเป็นขั้นตอนสำคัญหลังการเก็บเกี่ยวที่จะส่งผลให้เมล็ดโกโก้มีรสชาติและกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ ได้เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสำหรับช็อกโกแลต

ติดตาม โปรโมชั่นเด็ด! และกิจกรรมดีๆจาก Chocolasia

Call Us : 080 064 7515