ติดต่อเรา : 080 064 7515, 089 070 2010 [email protected]

Cacao Story

ช็อกโกแลต ‘A Gift From the Gods’

 

 

Cacao พืชพื้นเมืองธรรมดา ๆ ของทางใต้และอเมริกากลางวันนี้เป็นวัตถุดิบหลักของอาหารทั่วโลกทำให้เราได้ลิ้มรส มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มช็อคโกแลต หรือ ขนมที่ทำมาจากช็อกโกแลต เป็นรสชาติที่ขมและหวานในเวลาเดียวกัน

แต่เชื่อหรือไม่ว่าในอดีตนั้น ช็อกโกแลต ‘A Gift From the Gods’ ถือว่าของขวัญจาก ‘Quetzalcoatl’ เทพแห่งปัญญา เชื่อกันว่า ชาวโอลเม็ก Olmecs (โอลเม็กปัจจุบันคือประเทศเม็กซิโก) ได้มีการเตรียมช็อคโกแลตที่ผสมด้วยเครื่องเทศ เช่น พริก ถูกนำมาเป็นเครื่องดื่มที่ถูกใช้ในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ของนักบวช กษัตริย์และขุนนางชั้นสูง

Aztec & Mayan Civilization

Maya Glyph for Cacao, with phonetical explanation. Author Soparamens

 

ต่อมา ชาวแอซเท็กได้รวมกันกับอารยธรรมมายา วัฒนธรรมทั้งสองนี้ใช้ประเพณีของเครื่องดื่มศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพวกเขาใช้ชื่อว่า “xocoatl” (xoco = ขม ; atl = ร้อน) สำหรับชาวแอซเท็กเครื่องดื่มรสเผ็ดจัดนี้เป็นแหล่งของสติปัญญาและพลังงานและยาโดยธรรมชาติ ในเวลานั้นเมล็ดโกโก้ยังทำหน้าที่เป็นสกุลเงินและยังได้รับการเสนอให้กับพระเจ้าเพื่อเป็นเครื่องสังเวยต่างๆอีกด้วย

 

เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 8 มีการค้นพบหลักฐานภาพเขียนของชาวมายากำลังแกะสลักรูปของต้นโกโก้บนชามพระราชพิธี รวมถึงมีบันทึกจำนวนของเมล็ดโกโก้ที่นำไปบูชา ส่วนมากเชื่อว่าใช้เมล็ดโกโก้เพื่อเตรียมเครื่องดื่มร้อนที่มีรสขม 

 

แต่ต่อมาในปี 1753 นักพฤกษศาสตร์ชาวสวีเดน คาโรลัส ลินเนียส (Carolus Linnaeus) ผู้ตั้งชื่อและจัดระเบียบพืชพันธุ์ต่าางๆ โดยตั้งชื่อ ต้นโกโก้ Theobroma Cacao เป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ของต้นโกโก้ โดยชื่อของพืช Theobroma นั้นเป็นภาษากรีก แปลว่า “อาหาร” (Theo) “ของเทพเจ้า” (broma) ซึ่งเป็นชื่อที่เหมาะสมกับรสชาติและความเป็นมาของช็อกโกแลตอย่างแท้จริง

www.facebook.com/chocolasia
#chocolasia

Address

69/27 อาคารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร

080-064-7515
089-070-2010
02-644-9001